Marketingu i përmbajtjes apo marketing tradicional? Semalt shpjegon se çfarë të zgjedhësh

Të kuptuarit se në çfarë po merren klientët tuaj të mundshëm dhe shikuesit nuk mund të theksohet sa duhet kur bëhet fjalë për marketing. Shtë shumë e rëndësishme të paraqisni përmbajtje origjinale dhe të freskëta për audiencën tuaj të synuar. Në mënyrë që të mbijetoni në një mjedis të ashpër konkurrence dhe të arrini qëllimet tuaja, ju duhet të dorëzoni dhe dorëzoni përmbajtje me cilësi të lartë për audiencën tuaj të synuar në kohë reale. Një numër i mirë i tregtarëve po vlerësojnë se cila është qasja e duhur kur bëhet fjalë për SEO.

Për të marrë angazhimin e përdoruesit dhe një normë të jashtëzakonshme konvertimi, audienca juaj duhet të kuptojë përmbajtjen dhe përmbajtjen tuaj dhe mesazhin hyrës. Ekziston një ndryshim i madh midis qasjeve të përdorura për të drejtuar marketingun tradicional dhe marketingut të përmbajtjes.

Menaxheri i Suksesit të Konsumatorëve të Shërbimeve Dixhitale të Semalt, Jack Miller shpjegon avantazhet dhe disavantazhet e marketingut të përmbajtjes dhe marketingut tradicional.

SEO ka të bëjë me theksimin e ndërveprimit të përdoruesit dhe bërjen e fushatës suaj të dukshme. Marketingu tradicional përdori kryesisht reklama dhe printime radio për të arritur audiencën e tij. Marketingu i përmbajtjes është relativisht i ndryshëm pasi elementët teknikë të SEO përdoren për të arritur audiencën. Flisni për fushatat e postës elektronike, reklamat me video, platformat e mediave sociale dhe bloget. Për të pasur një fushatë efektive SEO dhe për të arritur klientët tuaj të mundshëm, ju duhet të keni një linjë të gjallë të tregimit dhe një mënyrë efektive për t'i dhënë përmbajtje atyre.

Një numër dallimesh mund të përdoren për të dalluar marketingun tradicional nga marketingu i përmbajtjes. Sidoqoftë, qëllimet e përcaktuara janë të njëjta. Objektivat që duhet të arrihen në përmbajtje dhe marketing tradicional janë:

  1. Shndërroni klientët ekzistues potencialë tek klientët dhe klientët e mundshëm
  2. Sigurimi i një trajnimi adekuat për audiencën në një produkt të veçantë
  3. Për të krijuar më shumë klientë të mundshëm në një fushatë SEO

Ndryshime të tjera përfshijnë:

Krijimi i përmbajtjes

Prodhimi i përmbajtjes së mirë siguron tregtarët dixhitalë dhe sukses të madh në mbijetesë. Prodhimi i përmbajtjes cilësore dhe të freskët qarkullon në platformat mediatike dhe rrit pjesëmarrjen.

  • Mbijetesa afatgjatë e SEO

Marketingu i përmbajtjes është i mirë për sa i përket jetëgjatësisë. Me marketing të përmbajtjes, nuk duhet të shpenzoni shumë tani. Marketingu i përmbajtjes siguron marketing për krijimin e të ardhurave afatgjata.

  • Qasja juaj për të komunikuar me audiencën tuaj

Marketingu tradicional nuk u jep shikuesve një shans për të kuptuar produktin tuaj në një nivel më personal. Një qasje më e hapur. Nga ana tjetër, marketingu i përmbajtjes u jep tregtarëve dixhital një shans për të angazhuar klientët duke përdorur teknika të tilla si bloget, fushatat e bazuara në video dhe emailet. Nëse dëshironi të arrini sukses të madh në fushatën tuaj SEO, punësoni marketing me përmbajtje.

  • Lidhja e blerësve të mundshëm me zhvilluesit e përmbajtjes

Kur bëhet fjalë për marketing dixhital, krijimi i përmbajtjes më të mirë nuk mund të theksohet sa duhet. Duhet të ketë një marrëdhënie të mirë midis zhvilluesve të përmbajtjes dhe blerësve kryesorë. Marketingu i përmbajtjes u jep tregtarëve mundësinë për t'u lidhur me zhvilluesit e përmbajtjes së besuar në internet.

Marketingu tradicional dhe marketingu i përmbajtjes luajnë një rol të rëndësishëm në arritjen e suksesit në fushatat e SEO. Marketingu nuk ka të bëjë me metodën e modës së vjetër ose metodën e teknikave të reja. Shtë kaq e rëndësishme të paraqisni përmbajtjen më të mirë për klientët tuaj dhe të tërhiqni vëmendjen e përdoruesve. Krijoni një fushatë efektive SEO duke përdorur marketing të përmbajtjes dhe ndihmoni klientët tuaj të fitojnë më shumë.

mass gmail